Kā citu skatiena uztvere maina mūsu izturēšanos

Skatiena noteikšanas sistēmu, kas raksturīga mums visiem, var aktivizēt arī ar cilvēka acu 'simulakru' (piemēram, plakātu).