Pieķeršanās kā psihopatoloģijas organizētāja - SOPSI 2014

Pielikums: terapeitisko attiecību ietvaros pacients var uzzināt par savu darbību, ko viņš izmanto pašreizējās attiecībās.

Mīlestība ir zaudēta spēle…

Mīlestības atkarība: iemīlēšanās veido jauniešu identitāti, tā tiek uztverta kā racionālas rīcības rezultāts, griba mainīties, atdalīšanās no bērnības.