Bipolāru traucējumu ģenētiskā pamata meklēšana - psiholoģija

Bipolāri traucējumi - pelēkās vielas biezums laika un prefrontālajos reģionos būtu visdaudzsološākais kandidāts ģenētiskajai kartēšanai.