Hroniska noguruma sindroms (CFS): slimība

Hroniska noguruma sindroms: Pasaules Veselības organizācija to definējusi kā nopietnu, hronisku un invaliditāti izraisošu slimību.