Vardarbība skolā: izmantojiet MIUR izstrādātās vadlīnijas

Paziņojums presei: VARDARBĪBA SKOLĀ, SELLINI (AUPI): 2017. GADA JŪLIJĀ MIURĀ IZSTRĀDĀTO PAMATNOSTĀDNU PIEMĒROŠANA