Tiešsaistes maģistrs specifiskos mācību traucējumos

SLD: Disleksija, disgrāfija, diskalkulija un disortogrāfija: problēmas, ar kurām var saskarties skolas un pirmsskolas vecuma bērni ...