Melnais gulbis (Melnais gulbis, 2010) - kino un psihoterapija # 13

Melnais gulbis - vadības jēdziens attiecas arī uz emocionāliem, dzimumtieksmēm un uz strukturētu rutīnu, kuras visas ir vērstas tikai uz realizāciju.