Pārdomas par mūsdienu psihoanalīzes krīzi # 6

Mūsdienu psihoanalīzes piektais un pēdējais posts: psihoanalītiskās institūcijas idealizēšana.