Psiholoģiskā intervija - motivācijas intervija

Trešais psiholoģiskās intervijas veids, starpposma pieejas piemērs Rodžersa un Kārkhufa darbiem: Motivācijas intervija.

Kolokvijs kognitīvajā psihoterapijā, ko izstrādājuši G. M. Ruggiero un S. Sassaroli - pārskats

Intervija kognitīvajā psihoterapijā, kuru autori ir Ruggiero un Sassaroli, ir svarīga grāmata; bet tā nav grāmata par interviju vai vismaz ne tikai par interviju.