Starppersonu attiecības un piederības sajūta

Apmierinošu un noturīgu savstarpējo attiecību meklējumi ļauj justies neatņemamai veseluma daļai un palikt neatkarīgam.