Terapija kā romāns: atslēgas nozīmju lasīšanai un interpretēšanai.

Personīgo stāstījumu izpēte ir fundamentāls uzdevums, lai izveidotu saskaņotu priekšstatu par savu pieredzi un interpretētu to.