Starpkultūru psiholoģija: sejas izteiksmes nav universālas

Jau vairāk nekā gadsimtu tiek uzskatīts, ka visi cilvēki pauž pamata emocijas ar vienādām sejas izteiksmēm.